10.9 C
Prague
Neděle, 28 května, 2023

Aukce obrazů – bude se týkat i Vás?

Mohlo by Vás zajímat

Ať už vlastníte obraz tak, že jste jej získali nabytím z dědictví, darem či jiným způsobem nebo jen milujete umění, zúčastněte se aukce. Aukce obrazů zprostředkovává jak prodej – tak i nákup.

Aukce obrazů s sebou nese i pár pojmů

Aukce obrazu je taková formu prodeje, kdy je věc prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu. Osoba, která je určená aukční síní k řízení aukcí se nazývá licitátor. Ten nese všechny úkony spojené s prodejem pomocí aukce – zahajuje a řídí ji. Účastníkem aukce může být fyzická i právnická osoba – a to pouze klient; nesmí být vlastníkem věcí. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista. Součástí každé aukce je i katalog, který nese seznam předmětů. Musí být vždy uveřejněn. Vydražitelem je nazýván účastník aukce, který nabídl nejvyšší cenu, která byla na aukci potvrzena veřejně licitátorem. A copak by to bylo za aukci bez klientů? To jsou všichni zájemci o koupi uměleckých děl formou aukce. Odhad ceny předmětu dražby nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců.

Aukce obrazů
Aukce obrazů

Existují však i další výrazy, které se na aukci mohou vyskytnout. Dle mínění expertů mají následující význam:

signováno – podepsáno rukou umělce
připsáno – pravděpodobné (nikoliv nutně autentické) dílo umělce
studio/dílna  dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce
škola  dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce (či regionální skupiny umělců)
okruh  dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce
následovník  dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později
napodobitel  umělec tvořící ve stylu mistra (napodobení nebo opakování díla)

Při aukci obrazů a děl uměleckého charakteru padají v některých případech i velmi vysoká čísla. Příkladem toho může být například obraz prodaný v loňském roce za rekordních 16,32 milionu korun včetně aukční provize. Kromě těchto velmi drahých děl je v aukční síni možné získat daleko více věcí než obrazů.

 Aukce obrazu se musí držet provozními podmínkami aukce zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Asi nám nejvíce známou podmínkou je, že movitá věc nesmí pocházet z trestné činnosti a není ve vlastnictví kulturní instituce. Všechny dražební předměty jsou nabízeny ve stavu v době svého vzniku – ale některá díla jsou však na náklady prodávajících ošetřena restaurátory.

Galerie Kodl

Národní  7,Praha 1,110 00

tel: +420 251 512 728

e-mail: galerie@galeriekodl.cz

web:  www.galeriekodl.cz

- Reklama -chvilka pro tebe

Redakční výběr

- Advertisement -spot_img

Nejnovější články

Reklama

Plánujete koupi nového bytu? Prohlédněte si, jaké atraktivní developerské projekty v Praze se právě staví.