8.1 C
Prague
Neděle, 28 května, 2023

Jaký je rozdíl mezi BOZP a PO?

Mohlo by Vás zajímat

Tyto pojmy slyšíme stále dokola. Co ale vlastně znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy je nutné zajistit školení BOZP? Kdo vlastně tato školení zajišťuje?

více v článku...

BOZP

Pod zkratkou BOZP se ukrývá slovní spojení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tento pojem v sobě nese souhrn opatření, kterými je zaměstnanec i zaměstnavatel povinen eliminovat vznik potenciálních rizik na daném pracovišti. Tato rizika mohou vznikat nejen pro přímé zaměstnance instituce, ale také pro fyzické osoby, které se v daném prostoru mohou nacházet, nebo se pohybovat v jeho okolí. Pravidelně se pořádají také BOZP školení.

PO

Zkratka PO zastupuje dvě slova – Požární ochrana. Zde se jedná o soubor aplikace teoretických, ale také technických a praktických prostředků, které vedou k prevenci požáru na daném pracovišti. Do požární ochrany můžeme například zahrnout pravidelné povinné školení požární ochrany pro zaměstnance firmy, nebo také příslušná školení obsluhy některých zařízení. Tyto prostředky vycházejí z požadavků a předpisů, které jsou momentálně platné v oboru požární bezpečnosti.

Povinnost školení

Každý individuální subjekt má vypracovány zásady BOZP a PO v rámci svého konkrétního provozu. Je nutno vést BOZP dokumentaci. Každý pracovník, který je přidělen na nové pracovní místo, a to i v případě, že byl pouze převelen z jiného místa, musí před začátkem výkonu své práce projít školením BOZP. Dříve nemůže své povolání vykonávat. Zaměstnavatel je tak vždy povinen zajišťovat školení svým pracovníkům. Bez patřičného proškolení není možné začít vykonávat dané pracovní určení.

Každý pracovník je povinen se řídit informacemi, které se ve školení BOZP dozvěděl. Zaměstnavatel také vhodnými prostředky stále dbá na to, aby jeho zaměstnanci dané informace a doporučení respektovali. Cílem je minimalizace vzniku rizik v rámci daného pracoviště.

- Reklama -chvilka pro tebe

Redakční výběr

- Advertisement -spot_img

Nejnovější články

Reklama

Plánujete koupi nového bytu? Prohlédněte si, jaké atraktivní developerské projekty v Praze se právě staví.