Národní obrození

Národní obrození pro vás možná byla jen nudná kapitola dějepisu na škole. Ve skutečnosti to byla ale úžasná událost, díky které se podařilo zachránit češtinu. Národní obrození začínalo na konci 18. století úsilím o emancipaci českého národa. Roku 1781 Josef II. zrušil nevolnictví, díky čemuž se poddaní mohli stěhovat, brát, dávat děti do škol a do učení bez souhlasu vrchnosti. Do poněmčených škol přicházejí lidé z česky mluvícího venkova, z nich se stávají čeští dělníci, podnikatelé – česká inteligence. Národní obrození 1.úkol národního obrození – vytvořit mluvnici češtiny a slovníky.…

OnlinePraha na Facebooku
  • 2
    Shares
Read More